Disclaimer en Copyright

Disclaimer en Copyright

Disclaimer
Deze disclaimer is van toepassing op alle entiteiten behorende tot de Cirqon groep, waaronder doch niet gelimiteerd Qwip Holding B.V., Qwip HRM B.V., Qwip Payroll B.V. en Qwip Work B.V. (hierna: ‘Cirqon’), met zetel en kantoorhoudende aan de Jan Tinbergenstraat 154, 7559 SP te Hengelo.

Cirqon besteedt de uiterste zorg aan de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens op de website. Ondanks alle zorgvuldigheid kan het echter voorkomen dat getoonde gegevens onjuistheden en/of onvolledigheden bevatten.

Aan de inhoud van de informatie op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Cirqon wijst iedere vorm van aansprakelijkheid van de hand voor onvolkomenheden dan wel onjuistheden in de op of via deze website weergegeven informatie. Cirqon behoudt zich het recht voor de inhoud van de informatie op de website te wijzigen.

Verwijzingen of hyperlinks naar andere websites dienen alleen ter informatie van de gebruiker. Cirqon aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van websites waarnaar met een hyperlink of anderszins wordt verwezen.

Copyright
De inhoud van deze website is auteursrechtelijk beschermd. Indien u enigerlei informatie van de website wenst te gebruiken of publiceren, dient u voorafgaand schriftelijk toestemming te vragen aan Cirqon. Bij publicatie van informatie van Cirqon dient te allen tijde de auteur en de bron vermeld te worden.